இரண்டாம் நாள் அமர்வு

The Second day

இரண்டாம்  நாள் அமர்வு 03.10.2020
The second day Morning 03.10.2020

சனி – காலை 9.30- 11.30

வரவேற்புரை

காலை 9:30 -10:15

  • முனைவர். பி. ஸ்ரீதேவி
    • தமிழ்த்துறைத் தலைவர் ஸ்ரீஎஸ்.இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி(தன்னாட்சி). சாத்தூர்.
  • முனைவர் ந.ஆனந்தகுமார்
    • கல்வியியல் துறை பேராசிரியர் காந்தி கிராமம் கிராமியப் பல்கலைக்கழகம் திண்டுக்கல்.

காலை 10:30 -11:15

தமிழ் உருபனியல் பகுப்பாய்விற்கும் தமிழ் இலக்கணத்திற்குமானக் கணினிக் கருவிகள்.

  • பேரா. காமாட்சி
    • தகைசால் பேராசிரியர் (கால்டுவெல் இருக்கை) தஞ்சாவூர் தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்
  • திரு. டேவிட்இராசாமணி NJ (USA)

சனி – மாலை 5.00- 7.30

மாநாட்டு அமர்வு II

தலைமை

முனைவர்.இ.இனியநேரு   முனைவர் வீ. ரேணுகாதேவி பேரா. காமாட்சி வழக்கறிஞர் திரு .P.G. சந்தோஷ் குமார்   
1. தங்கராசா சிவபாலு
மொழிக்  கல்வியில்  தொழில்நுட்பத் தேவைகள்
2. சபா அருள்சுப்ரமணியம்  M.A
தமிழ்மொழி கற்பித்தலிற் தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம்
3. முனைவர் வி.வசுமதி
இணையவழிக்  கற்றல்  கற்பித்தலில்  உள்ள  சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்
4. பா.அன்னலட்சுமி
தினசரி  பாடத்திட்டத்தில் கணினி  ஒரு  துணைக்கருவி – 
5. முனைவர் இரா.சுதா பெரியதாய்
கல்வியில் தொழில்நுட்பத்தின் ஆளுமை
6. செந்தில்குமார் தியாகராஜன்
ஆன்லைன் வகுப்புகளும் அதன் பாதகங்களும்
7. முனைவர் ஜெ.காவேரி
இணையத்தில் விளையாட்டு வழி கற்றல் முறைகள் 
8. முனைவர் ஹ.அல்தாஜ்  பேகம்
இணைய வழிக்  கற்றல்  கற்பித்தலில்  உள்ள  சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்
9. அ.ஆர்லின் ராஜ்
கூகுள் சர்ச் கன்சோலும் அதன் பயன்பாடும்
10. முனைவர் த.சகாய சைலா
புதிய வாய்ப்புகளைக் காட்டும் நிகழ்நிலை கற்றல் – கற்பித்தல் கருவிகள்
11. பா நாகேஸ்வரி தமிழ் கற்றல், கற்பித்தலில் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு
12. நா.ரெங்கலட்சுமி
ஊடகங்களின் வழி கல்வி கற்றல்
13. முனைவர்.மோ.ஜெயகார்த்திக்
இயற்கை மொழிச் செயலாக்கங்களின்  தற்போதைய போக்குகள் மற்றும் சவால்கள்
14. ச.மோனிஷா
கணினியில் தமிழ் வளர்ச்சி 
15. முனைவர்.அனுராமா
இணையவழி கற்றல் கற்பித்தலில் உயர்கல்வி எதிர்கொள்ளும் சவால்களும் தீர்வுகளும்
error: Content is protected !!