சம்ப்லெ

பெயர் Name கல்வி நிறுவனம் Institution கட்டுரைத் தலைப்பு Title
Mr. N.Koventhan Department of Education and  childcare, Faculty of Arts and Culture, Eastern university, Sri Lanka மாற்றுத் திறனாளிகளின் கல்வியில் பெற்றோரின் பங்களிப்பு
M.Varsha III BCA-A Madurai Kamaraj University Education Through Technology
S.Priyadharshini III BCA-A Madurai Kamaraj University Education Through Technology
D.BanuPriya MCA.,Mphil.,B.ed, Department of Computer Applications GTN Arts college, Dindigul Education 4.0
Dr.T.Priya, MCA,Mphil,Ph.d Department of Computer Applications GTN Arts college, Dindigul Education 4.0
S.Sweetlin Devamanohari Msc., Mphil Department of Computer Applications GTN Arts college, Dindigul Education 4.0
Dr. M. Senthilkumar Assistant Professor, GTN College, Dindigul Education Technology In Current Life Using Artificial Intelligence
Mrs. V. Lavanya Assistant Professor, GTN College, Dindigul Education Technology In Current Life Using Artificial Intelligence
Mr. A, Ignatitious Arockiam Assistant Professor, GTN College, Dindigul Education Technology In Current Life Using Artificial Intelligence
கு. ஜெயசித்ரா தமிழ்த் துறை உதவிப் பேராசிரியர்,தேனி (மாவட்டம்), பண்பாட்டு மாற்றம் – தேவையும் வரையறையும்*
V. Vasanthraj, Research scholar, Department of Computer Science, Tamil University Role of resource allocation in hypervisor models to enhancing concurrency
Dr. K. Ravikumar Department of Computer Science, Tamil University Role of resource allocation in hypervisor models to enhancing concurrency
முனைவர் இரா.குணசீலன் தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், பி.எஸ்.ஜி கலை அறிவியல் கல்லூரி கணினித் தமிழ்ப் பாடத்திட்டங்கள்
திரு.குணசிங்கம் பிரதீபன் விரிவுரையாளர்,கல்வியியற்துறை, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் நிகழ்நிலையில் தமிழ்மொழி கற்பித்தல்: சவால்களும் தீர்வுகளும்
திரு.தருமராசா அஜந்தகுமார் விரிவுரையாளர்,கல்வியியற்துறை, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் நிகழ்நிலையில் தமிழ்மொழி கற்பித்தல்: சவால்களும் தீர்வுகளும்
அப்துல் கையூம் எழுத்தாளர்,மனாமா பஹ்ரைன் கற்பித்தலுக்கான தொழில் நுட்பங்கள்
Dr. F.Deepa Assistant Professor Department of Education and Management, Tamil University Relationship between utilization of smartphones for learning and achievement in mathematics of b.ed. Student-teachers
* என்ற குறியிட்ட கட்டுரைகளில் மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது!
2222 ஆவுச்சுருக்கப் பட்டியல் கல்வியியல் மாநாடு
error: Content is protected !!