பன்னாட்டு கல்வியியல் மாநாடுIII 2022 ஆய்வுச்சுருக்கங்களின் பட்டியல்

பன்னாட்டு கல்வியியல் மாநாடுIII 2022

ஆய்வுச்சுருக்கங்களின் பட்டியல்

  Mr. N.Koventhan Department of Education and  childcare,
Faculty of Arts and Culture,
Eastern university,
Sri Lanka

மாற்றுத் திறனாளிகளின் கல்வியில் பெற்றோரின் பங்களிப்பு

M.Varsha III BCA-A
Madurai Kamaraj University

Education Through Technology

   S.Priyadharshini III BCA-A Madurai Kamaraj University Education Through Technology   D.BanuPriya MCA.,Mphil.,B.ed,
Department of Computer Applications
 GTN Arts college, Dindigul. Education 4.0
Dr.T.Priya, MCA,Mphil,Ph.d
Department of Computer Applications
 GTN Arts college, Dindigul. Education 4.0 S.Sweetlin Devamanohari Msc., Mphil Department of Computer Applications
 GTN Arts college, Dindigul. Education 4.0 Dr. M. Senthilkumar
Assistant Professor, GTN College, Dindigul Education Technology In Current Life Using Artificial Intelligence
Mrs. V. Lavanya
Assistant Professor, GTN College, Dindigul Education Technology In Current Life Using Artificial Intelligence Mr. A, Ignatitious Arockiam Assistant Professor, GTN College, Dindigul Education Technology In Current Life Using Artificial Intelligence கு. ஜெயசித்ரா தமிழ்த் துறை உதவிப் பேராசிரியர்,
தேனி (மாவட்டம்), பண்பாட்டு மாற்றம் – தேவையும் வரையறையும்* V. Vasanthraj,
 Research scholar,Department of Computer Science, Tamil University Role of resource allocation in hypervisor models to enhancing concurrency Dr. K. Ravikumar Department head,Department of Computer Science, Tamil University Role of resource allocation in hypervisor models to enhancing concurrency முனைவர் இரா.குணசீலன் தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், பி.எஸ்.ஜி கலை அறிவியல் கல்லூரி  கணினித் தமிழ்ப் பாடத்திட்டங்கள் திரு.குணசிங்கம் பிரதீபன் விரிவுரையாளர்,கல்வியியற்துறை,யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்  நிகழ்நிலையில் தமிழ்மொழி கற்பித்தல்: சவால்களும் தீர்வுகளும் திரு.தருமராசா அஜந்தகுமார் விரிவுரையாளர்,கல்வியியற்துறை,யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்  நிகழ்நிலையில் தமிழ்மொழி கற்பித்தல்: சவால்களும் தீர்வுகளும் அப்துல் கையூம் எழுத்தாளர்,மனாமா – பஹ்ரைன் கற்பித்தலுக்கான தொழில் நுட்பங்கள் Dr. F.Deepa Assistant Professor, Department of Education and Management, Tamil University Relationship between utilisation of smartphones for
 learning and achievement in mathematics of b.ed. Student-teachers

error: Content is protected !!