மாநாட்டின் மற்றக் குழுக்கள்2021

கலாச்சாரக் கல்விக் குழு

எம்ஜிகே ஹுசைன் மாலிம்

நிறுவனர்  நாகூர் தமிழ் சங்கம்/பாரதி தமிழ் சங்கம் பஹ்ரைன்

திரு. தேனி மு. சுப்பிரமணி

முத்துக்கமலம் மின்னிதழ் ஆசிரியர்

முனைவர்.கெ.செல்லத்தாய்,  (இணைப்பேராசிரியர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர்)

சங்கீதா

தனலட்சுமி

G P சாமி. பொது செயலர்

தமிழ் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மேம்பட்டுக்குழு

திரு. டேவிட்இராசாமணி NJ (USA) கணினிப் பொறியாளர்

நிறுவனர் உலகத்தமிழ் மென்பொருள் குடும்பம் (அமெரிக்கா)

திருமதி  மது மயில்வாகனன்  

கணினிப் பொறியாளர் சிட்னி ஆஸ்திரேலியா

பன்னீர்செல்வம் இராசமாணிக்கம்

தரவு ஆய்வர் தமிழ் ஆர்வலர்  PA(USA)

திரு பா  பிரசன்ன வெங்கடேஷ் NY (USA)

மென்பொருள் பொறியாளர்

வல்லம் பசீர் இலக்கிய செயலர்

பாரதி தமிழ் சங்க பஹ்ரைன்

 எஸ் சாஹா மாலிம் பொதுச்செயலாளர் ,

நாகூர் தமிழ்ச்சங்கம், நாகூர்.

தொழிநுட்பக்குழு

திரு. டேவிட்இராசாமணிNJ (USA)

கணினிப் பொறியாளர்

நிறுவனர் உலகத்தமிழ் மென்பொருள் குடும்பம் (அமெரிக்கா)

 

முனைவர். தனலெட்சுமி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி,கிருஷ்ணகிரி.

முனைவர். குணசீலன்

பூ.சா.கோ. கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயமுத்தூர்.

முனைவர். த  சத்யராஜ்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஆதியா கலை  அறிவியல் கல்லூரி, கோயமுத்தூர்

முனைவர் ப.மீனாட்சி ,உதவிப்பேராசிரியர் , தமிழ்த்துறை திஸ்டாண்டர்டுஃபயர்ஒர்க்ஸ்இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி.

முனைவர் கு. கீதா (துறைத்தலைவர், கணினிப்பயன்பாட்டியல் துறை)

முனைவர் இரா.தனசுபா உதவிப்பேராசிரியர்

பதிப்பகக்குழு

முனைவர் மங்கையற்கரசி

துறைத் தலைவர்மொழியியல் துறை தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்

முனைவர்.கெ.செல்லத்தாய்,  (இணைப்பேராசிரியர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர்)

முனைவர்.பொன்னி

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்

திஸ்டாண்டர்டுஃபயர்ஒர்க்ஸ்இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி),,சிவகாசி.

முனைவர் ச.தனலெட்சுமி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

திஸ்டாண்டர்டுஃபயர்ஒர்க்ஸ்இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி),,சிவகாசி.

முனைவர் ச.மாசிலா தேவி

உதவிப்பேராசிரியர் தமிழ்த்துறை

முனைவர்.ப.கலைவாணி

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்

பார்வதீஸ் கலை அறிவியல் கல்லூரி, திண்டுக்கல்

முனைவர். அண்ணாகண்ணன்

வல்லமை மின்னிதழ் ஆசிரியர்.

திரு. தேனி மு. சுப்பிரமணி

முத்துக்கமலம் மின்னிதழ் ஆசிரியர்

திருமதி. சுகந்தி நாடார்

நிறுவனர்  தமிழ்அநிதம்  அமெரிக்கா

தமிழ் அநிதம் அற நிறுவனம் இந்தியா

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்புக் குழு

முனைவர்.ப.கலைவாணி

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்

பார்வதீஸ் கலை அறிவியல் கல்லூரி, திண்டுக்கல்

முனைவர்.பொன்னி

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்

திஸ்டாண்டர்டுஃபயர்ஒர்க்ஸ்இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி),,சிவகாசி

ரமேஷ் குமார்

இணையக் குழு

திருமதி. சுகந்தி நாடார்

நிறுவனர்  தமிழ்அநிதம்  அமெரிக்கா

தமிழ் அநிதம் அற நிறுவனம் இந்தியா

முனைவர். இரா. குணசீலன்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

பூ.சா.கோ. கலை   அறிவியல் கல்லூரி. கோயமுத்தூர்

முனைவர். த  சத்யராஜ்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஆதியா கலை  அறிவியல் கல்லூரி, கோயமுத்தூர்

மாணவர் குழு

வழக்கறிஞர்  சங்கீதா ராஜ்குமார்

செயற்குழு உறுப்பினர்  தமிழ்நாடு ஓயிஸ்கா கிளை

தலைவர் மகளீர் அணி ஓயிஸ்கா சென்னை

திருமதி.பெ.காளியானந்தம்

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்

எஸ்.பி.கே. கலை அறிவியல் கல்லூரி( சுயநிதி)

அருப்புக்கோட்டை.

error: Content is protected !!