மாநாட்டின் மற்ற குழுக்கள்

மாநாட்டு ஒருங்கிணைப்புக் குழு

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி),  சிவகாசி.

முனைவர் த.பழனீஸ்வரி

முதல்வர்

தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர்கள்

முனைவர். பா.பொன்னி

துறைத்தலைவர்

திருமதி. ர.விஜயப்ரியா, உதவிப்பேராசிரியர்

முனைவர் ச.தனலெட்சுமி ,உதவிப்பேராசிரியர்

முனைவர் ப.மீனாட்சி ,உதவிப்பேராசிரியர்

ஸ்ரீஎஸ்.இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி
(
தன்னாட்சி). சாத்தூர்.

முனைவர் சே.கணேஷ்ராம்

முதல்வர்

தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர்கள்

முனைவர். பி. ஸ்ரீதேவி

துறைத்தலைவர்

திருமதி.நா.ரெங்கலெட்சுமி , உதவிப்பேராசிரியர்

செல்வி.பா.நாகேஸ்வரி, உதவிப்பேராசிரியர்

திருமதி.அ.முருகலெட்சுமி ,உதவிப்பேராசிரியர்

பார்வதீஸ் கலை அறிவியல் கல்லூரி,திண்டுக்கல்

முனைவர் சோ.சுகுமார்

முதல்வர்

தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர்கள்

செல்வி ப.கலைவாணி

துறைத்தலைவர்

முனைவர் எஸ். துரைமுருகன், உதவிப்பேராசிரியர்

திருமதி.ம.கீதா, உதவிப்பேராசிரியர்

முனைவர். கல்பனா சேக்கிழார்

விரி வுரையாளர்  தமிழ்த்துறை

அண்ணாமலைப்பல்கலைக் கழகம் சிதம்பரம்

முனைவர். இரா. குணசீலன்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

பூ.சா.கோ. கலை   அறிவியல் கல்லூரி. கோயமுத்தூர்.

முனைவர். த  சத்யராஜ்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஆதியா கலை  அறிவியல் கல்லூரி, கோயமுத்தூர்

திருமதி.பெ.காளியானந்தம்

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்

எஸ்.பி.கே. கலை அறிவியல் கல்லூரி( சுயநிதி)

அருப்புக்கோட்டை.

வழக்கறிஞர்  சங்கீதா ராஜ்குமார்

செயற்குழு உறுப்பினர்  தமிழ்நாடு ஓயிஸ்கா கிளை

தலைவர் மகளீர் அணி ஓயிஸ்கா சென்னை

திரு. டேவிட்இராசாமணி NJ (USA)

கணினிப் பொறியாளர்

நிறுவனர் உலகத்தமிழ் மென்பொருள் குடும்பம் (அமெரிக்கா)

திருமதி  மது மயில்வாகனன்  BE

கணினிப் பொறியாளர்

சிட்னி ஆஸ்திரேலியா

 முனைவர்  இ. லெட்சுமி கார்மேகம்

பேராசியர்  ,சென்னை

 எஸ் சாஹா மாலிம்

பொதுச்செயலாளர் ,

நாகூர் தமிழ்ச்சங்கம், நாகூர்.

.

தொழிநுட்பக்குழு

திரு. டேவிட்இராசாமணிNJ (USA)

கணினிப் பொறியாளர்

நிறுவனர் உலகத்தமிழ் மென்பொருள் குடும்பம் (அமெரிக்கா)

முனைவர். தனலெட்சுமி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி,கிருஷ்ணகிரி.

முனைவர். குணசீலன்

பூ.சா.கோ. கல்லூரி, கோயமுத்தூர்.

முனைவர். தனலெட்சுமி

உதவிப்பேராசிரியர்

கிருஷ்ணம்மாள் அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி கோயமுத்தூர்

முனைவர். த  சத்யராஜ்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஆதியா கலை  அறிவியல் கல்லூரி, கோயமுத்தூர்

முனைவர் ப.மீனாட்சி ,

உதவிப்பேராசிரியர் , தமிழ்த்துறை

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஒர்க்ஸ்இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி.

முனைவர். பி. ஸ்ரீதேவி

தமிழ்த்துறைத் தலைவர்

ஸ்ரீஎஸ்.இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி.சாத்தூர்.

முனைவர். முருகலெட்சுமி

உதவிப்பேராசிரியர்

ஸ்ரீஎஸ்.இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி.சாத்தூர்

பதிப்பகக்குழு

முனைவர். அண்ணாகண்ணன்

வல்லமை மின்னிதழ் ஆசிரியர்.

திரு. தேனி மு. சுப்பிரமணி

முத்துக்கமலம் மின்னிதழ் ஆசிரியர்

முனைவர். கல்பனா சேக்கிழார்

விரிவுரையாளர்  தமிழ்த்துறை

அண்ணாமலைப்பல்கலைக் கழகம் , சிதம்பரம்

மருத்துவர்  வெங்கடஷ்  க நாடார்

திருமதி. சுகந்தி நாடார்

 நிறுவனர்  தமிழ்அநிதம்  அமெரிக்கா 

தமிழ் அநிதம் அற நிறுவனம் இந்தியா

முனைவர்.பொன்னி

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்

திஸ்டாண்டர்டுஃபயர்ஒர்க்ஸ்இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி),,சிவகாசி.

முனைவர் ச.தனலெட்சுமி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி),,சிவகாசி.

செல்வி.ப.கலைவாணி

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்

பார்வதீஸ் கலை அறிவியல் கல்லூரி, திண்டுக்கல்

முனைவர். எஸ். துரைமுருகன் , உதவிப்பேராசிரியர்  

திருமதி.ம.கீதா, உதவிப்பேராசிரியர்

தமிழ்த்துறை

பார்வதீஸ் கலை அறிவியல் கல்லூரி,திண்டுக்கல்

பேரா. நாகேஸ்வரி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

ஸ்ரீஎஸ்.இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி

சாத்தூர்.

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்புக் குழு

திரு. தேனி மு. சுப்பிரமணி

முத்துக்கமலம் மின்னிதழ் ஆசிரியர்.

முனைவர். கல்பனா சேக்கிழார்

விரைவுரையாளர்  தமிழ்த்துறை

அண்ணாமலைப்பல்கலைக் கழகம் சிதம்பரம்

முனைவர்  இலெட்சுமி கார்மேகம்

பேராசியர்  சென்னை

இணையக் குழு

திருமதி. சுகந்தி நாடார்

 நிறுவனர்  தமிழ்அநிதம்  அமெரிக்கா 

தமிழ் அநிதம் அற நிறுவனம் இந்தியா

முனைவர். இரா. குணசீலன்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

பூ.சா.கோ. கலை   அறிவியல் கல்லூரி. கோயமுத்தூர்

முனைவர். விஜயப்பிரியா

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

திஸ்டாண்டர்டுஃபயர்ஒர்க்ஸ்இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி,சிவகாசி.

சூழவியல் குழு

வழக்கறிஞர் திரு .P.G. சந்தோஷ் குமார்

செயலர் ஓயிஸ்க்கா நிறுவனம். தமிழ்நாடு கிளை

திருமதி  மது மயில்வாகனன்  BE

கணினிப் பொறியாளர்

சிட்னி ஆஸ்திரேலியா

 எஸ் சாஹா மாலிம்

பொதுச்செயலாளர்

நாகூர் தமிழ்ச்சங்கம், நாகூர் .

திருமதி.பெ.காளியானந்தம்

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்

எஸ்.பி.கே. கலை அறிவியல் கல்லூரி( சுயநிதி) அருப்புக்கோட்டை

மாணவர் குழு

வழக்கறிஞர்  சங்கீதா ராஜ்குமார்

செயற்குழு உறுப்பினர்  தமிழ்நாடு ஓயிஸ்கா கிளை

தலைவர் மகளீர் அணி ஓயிஸ்கா சென்னை

திருமதி.பெ.காளியானந்தம்

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்(சுயநிதிப்பிரிவு)

எஸ்.பி.கே. கலை அறிவியல் கல்லூரி( சுயநிதி) அருப்புக்கோட்டை

error: Content is protected !!