இரண்டாம் கல்வியியல் மாநாட்டின் இதரக் குழுக்கள்2021

 

தமிழ்த் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டுக் குழு

 

திரு. டேவிட்இராசாமணி

திருமதி  மது மயில்வாகனன்

திரு.பன்னீர்செல்வம் இராசமாணிக்கம்

திரு. பா.  பிரசன்ன வெங்கடேஷ்

திரு.வல்லம் பசீர்

திரு. எஸ். சாஹா மாலிம்

தொழில்நுட்பக் குழு

திரு. டேவிட் இராசாமணி

முனைவர். இரா. குணசீலன்

முனைவர் த .  சத்தியராஜ்

முனைவர். கு . கீதா

திருமதி ரா. கல்பனா

திருமதி மு.சாந்தமோனா

முனைவர் இரா.தனசுபா

திருமதி சுகந்தி நாடார்

இணையக் குழு

திருமதி சுகந்தி நாடார்

முனைவர் இரா. குணசீலன்

முனைவர் த  சத்தியராஜ்

திரு. ப . ராஜேஷ்

திருமதி மா.முத்துச்செல்வி

முனைவர் இரா.தனசுபா

பதிப்பாசிரியர் குழு

பேரா அ. காமாட்சி

முனைவர் ப. மங்கையற்கரசி

முனைவர் கெ .செல்லத்தாய்

முனைவர் பா.பொன்னி

முனைவர் ப.கலைவாணி

முனைவர் ச.மாசிலா தேவி

முனைவர் வி.அன்னபாக்கியம்

கவிஞர்  மு. உமா மகேஸ்வரி

முனைவர் அண்ணாகண்ணன்

 

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்புக் குழு

முனைவர் ப.கலைவாணி

முனைவர் பா.பொன்னி

திரு ப.ராஜேஷ்

முனைவர் மா.ரமேஷ் குமார்

திருமதி பொ .சங்கீதா

நூல் அச்சாக்கக் குழு

முனைவர் கெ .செல்லத்தாய்

முனைவர் பா.பொன்னி

முனைவர் ப.கலைவாணி

திருமதி கு . வளர்மதி

திருமதி மா.முத்துச்செல்வி

 திருமதி பொ.சங்கீதா

திருமதி ம .தனலட்சுமி

திருமதி சுகந்தி நாடார்

திரு. ப.ராஜேஷ்

திருமதி இ.ஹேமமாலா

 திரு.பே.பாரத்

திரு.G. P. சாமி

கலாச்சாரக் கல்விக் குழு

பேராசிரியர்  ஜெ.ஆர்.ஜெயசந்திரன்

 திரு. பன்னீர்செல்வம் இராசமாணிக்கம்

திரு. தேனி மு. சுப்பிரமணி

திருமதி மா.முத்துச்செல்வி

 

மாணவர் குழு

வழக்கறிஞர்  சங்கீதா ராஜ்குமார்

திரு. டேவிட் இராசாமணி

திருமதி பெ.காளியானந்தம்

முனைவர் ச.மாசிலா தேவி

திரு. ப.ராஜேஷ்

திருமதி இ.ஹேமமாலா

திரு.பே.பாரத்

error: Content is protected !!