தொடக்கம்

தமிழ்க் கணினி ஆராய்ச்சி இதழ்

cropped-ball-457334_640.jpg

பொதுமக்கள் பயன்படுத்த கூடிய தொழில்நுட்பங்களை பற்றி இங்கே குறிப்புகள் காணலாம், கணினியியல் பற்றிய கட்டுரைகள் இங்குத் தமிழில் கிடைக்கும். கற்றல் கற்பித்தலுக்கான தொழில்நுட்பம், கலைகளுக்கான தொழில்நுட்பம் நுகர்வோருக்கான தொழில்நுட்பங்கள் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ளப்படும்.