2020- கல்வியியல் மாநாடு கட்டுரையாளர்கள் பட்டியல்

கட்டுரைகளின் பட்டியல்

The list of research papers

கல்வியியல் மாநாடு 2020 இன் கட்டுரைகளின் பட்டியல் இங்கே வெளியிடப்பட்டுள்ளது.கட்டுரைகள் அகர வரிசைப்படி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

The list of research papers for   educational conference 2020 is published here. The papers are listed according to Tamil alphabetical order.

கட்டுரையின்
தலைப்பு

ஆசிரியர்
பெயர்

ஆசிரியரின்
விவரம்

கல்வி
நிறுவனம்

CT
TOOLS IN EDUCATION FORFACULTY

DR.
T. SAHAYA SAILA

ASSISTANT
PROFESSOR OF TAMIL-EDUCATION

N.K.T.
NATIONAL COLLEGE OF EDUCATION FOR WOMEN

Online
Teaching and Learning – Problems and Solutions

V.Tamilselvi

Assistant
Professor Department of Business Administration

Parvathy’s
Arts and Science College Dinigul

ஆன்லைன்
வகுப்புகளும்
அதன் பாதகங்களும்

செந்தில்குமார்
தியாகராஜன்
,

கல்லூரி
பேராசிரியர்
,

எக்ஸ்ல்
பிசியோதெரபி
கல்லூரி
,
குமாரபாளையம்,
நாமக்கல்,

இணைய
வழிக் கற்றல்
கற்பித்தலில்
உள்ள சிக்கலும்
தீர்வும்

திருமதி
பெ
.காளியானந்தம்,

தமிழ்த்துறைத்
தலைவர்
(சுயநிதி)

எஸ்.பி
கே கல்லூரி
,
அருப்புக்கோட்டை.

இணைய
வழிக் கற்றல்
கற்பித்தலில்
உள்ள சிக்கல்களும்
தீர்வுகளும்

முனைவர்
.அல்தாஜ்
பேகம்

உதவிப்பேராசிரியர்¸
தமிழ்த்துறை

ஸ்ரீ
பராசக்தி மகளிர்
கல்லூரி குற்றாலம்

இணையத்தில்
விளையாட்டு
வழி கற்றல்
முறைகள்

முனைவர்
ஜெ
.
காவேரி,

தமிழ்த்துறை
உதவிப் பேராசிரியை

வே..வன்னியப்பெருமாள்
பெண்கள் கல்லூரி
,
விருதுநகர்.

இணையவழிக்
கற்றல் கற்பித்தலில்
உள்ள சிக்கல்களும்
தீர்வுகளும்

முனைவர்
வி
.வசுமதி

இணைப்
பேராசிரியர்
&
தமிழ்த்துறைத்
தலைவர்

ஸ்ரீ
ஜிவிஜி விசாலாட்சி
மகளிர் கல்லூரி
(தன்னாட்சி)
உடுமலைப்பேட்டை

இயற்கை
மொழிச் செயலாக்கங்களின்
தற்போதைய
போக்குகள்
மற்றும் சவால்கள்

முனைவர்.மோ.ஜெயகார்த்திக்

உதவி
இயக்குநர்
(கல்வி)

தமிழ்
இணையக் கல்விக்கழகம்கோட்டூர்
,
சென்னை.25

ஊடகங்களின்
வழி கல்வி கற்றல்

நா.ரெங்கலட்சுமி

தமிழ்த்துறை
உதவிப் பேராசிரியர்

ஸ்ரீ.எஸ்.
இராமசாமிநாயுடு
ஞாபகார்த்தக்
கல்லூரிசாத்தூர்

கணினித்தமிழ்
தொகுப்பியல்
பார்வை

பெ.வீரம்மாள்,
M.A.,M.Phil., B.Ed., (P.hd)

தமிழ்த்துறை
உதவிப்பேராசிரியர்

பார்வதீஸ்
கலை அறிவியல்
கல்லூரி திண்டுக்கல்
.

கணினியில்
தமிழ் வளர்ச்சி

.மோனிஷா

உதவிப்பேராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை

ஸ்ரீ.எஸ்.இராமசாமிநாயுடுஞாபகார்த்தக்
கல்லூரி
,
சாத்தூர்.

கல்லூரிப்
பொதுத்தமிழ்ப்
பாடத்தைக்
கற்கவும்
கற்பிக்கவும்
கணினிப் பயன்பாடு

.கண்மணி
கணேசன்
(.நி.)

முன்னாள்
முதல்வர்
&
தமிழ்த்துறைத்
தலைவர்

ஸ்ரீகாளிஸ்வரி
கல்லூரி
,
சிவகாசி

கல்வித்
தொழில்நுட்பம்
,
கல்வியில்
தகவல் தொடர்பு
சாதனங்களின்
தாக்கம்

M
முனிரா

மாணவி
12ம்
வகுப்பு

தேசிய
மேல்நிலைப்பள்ளி
நாகூர்

கல்வியில்
தொழில்நுட்பத்தின்
ஆளுமை

முனைவர்.
இரா.
சுதா
பெரியதாய்

இயற்பியல்
துறை துணை
பேராசிரியை
,

தி
ஸ்டாண்டர்ட்
ஃபயர் ஒர்க்ஸ்
இராஜரத்தினம்
மகளிர் கல்லூரி
,
சிவகாசி.

கற்பித்தலில்
தொழில்நுட்பத்தின்
தேவை

முனைவா்
பா
.பொன்னி

துறைத்தலைவா்
&உதவிப்பேராசிாியா்
தமிழ்த்துறை

தி
ஸ்டாண்டா்டு
ஃபயா் ஒா்க்ஸ்
இராஜரத்தினம்
மகளிா் கல்லூாி
(
தன்னாட்சி
)சிவகாசி.

கூகுள்
சர்ச் கன்சோலும்
அதன் பயன்பாடும்

ஆர்லின்
ராஜ் அ

மாணவர்

,ஸ்ரீ
கிருஷ்ணா ஆதித்யா
கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரி

தமிழில்
திறந்த கல்வி
வளங்கள்

முனைவர்
இரா
.குணசீலன்

தமிழ்
உதவிப் பேராசிரியர்
(சுயநிதிப்
பிரிவு
)

பூ.சா.கோ
கலை அறிவியல்
கல்லூரி
,கோயம்புத்தூர்

தமிழ்
கற்றல் கற்பித்தலில்
யூடியூப்பின்
பங்கு

முனைவர்
.இராஜேந்திரன்,

தமிழ்
உதவிப்பேராசிரியர்
,

இந்துஸ்தான்
கலை அறிவியல்
கல்லூரி
(.),கோயம்புத்தூர்

தமிழ்
கற்றல்
,கற்பித்தலில்
தொழில்நுட்பத்தின்
பங்கு

பா.நாகேஸ்வரி,

தமிழ்த்துறை
உதவிப்பேராசிரியர்
,

ஸ்ரீ
எஸ்
.
இராமசாமி
நாயுடு ஞாபகார்த்தக்
கல்லூரி
,
சாத்தூர்.

தமிழ்
மொழியில் கணினித்
தொழில் நுட்ப
வளர்ச்சி

முனைவர்.
.
ஜானகி

ஆய்வு
வளமையர்

தமிழ்
இணையக் கல்விக்கழகம்
கோட்டூர்
,
சென்னை.25

தமிழ்மொழி
கற்பித்தலிற்
தொழில்நுட்பத்தின்
தாக்கம்

சபா
அருள்சுப்ரமணியம்
M.A

தமிழ்
ஆசிரியர்

தமிழ்பூங்கா,
தமிழ்
பாடசாலை கனடா

தினசரி
பாடத்திட்டத்தில்
கணினி ஒரு
துணைக்கருவி

பா.அன்னலட்சுமி,

உதவிப்பேராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை,

ஸ்ரீ.எஸ்.இராமசாமிநாயுடுஞாபகார்த்தக்
கல்லூரி
,
சாத்தூர்.

தினசரி
பாடத்திட்டத்தில்
கணினி ஒரு
துணைக்கருவி

ஒரு
பார்வை

முனைவர்
கா
.
செல்வகுமார்

தலைவர்,
அரசியல்
அறிவியல் துறை
,

பெரியார்
மணியம்மை
அறிவியல்
&தொழில்நுட்ப
நிறுவனம்
,வல்லம்,
தஞ்சாவூர்

பன்முக
ஊடகங்களும்
கல்வியும்

சி
கீர்த்தனா

உதவிப்பேராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை

ஸ்ரீ
கிருஷ்ணசாமி
கலை
&அறிவியல்
கல்லூரி
,
மேட்டமலை
சாத்தூர்
.

CHALLENGES AND SOLUTIONS IN ONLINE TEACHING

J. MEKALA DEVI

Assistant Professor, Department of History

The Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, Sivakasi

மின்
கற்றல் கற்பித்தல்
– வளர்ச்சி
மற்றும் பயன்பாடுகள்

திரு.
.
சுசீந்திரன்

முனைவர்ப்
பட்ட ஆய்வாளர்

தமிழ்மொழி
()
மொழியியல்
புலம்
,
உலகத்
தமிழாராய்ச்சி
நிறுவனம்
,தரமணி,
சென்னை

600113

மின்கற்றல்/கற்பித்தல்
தளங்களும்
தமிழ்க் கல்வியும்

முனைவர்
.
சத்தியராஜ்

தமிழ்
உதவிப்பேராசிரியர்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணா
ஆதித்யா கலை
&
அறிவியல்
கல்லூரி
,
கோயம்புத்தூர்

மொழிக்
கல்வியில்
தொழில்நுட்பத்
தேவைகள்

 

T.Sivapalu
B.Ed. Hons, M.A in Ed. Cey.

 

 

கனடா

விளையாட்டு
முறைக் கற்றல்
அல்லது கற்பித்தல்

நாகூர்
அப்துல் கையூம்

மொழி
ஆர்வல
ர்

மனாமா
பஹ்ரைன்

விளையாட்டு
வழி கற்றல்
கற்பித்தல்
தொழில்நுட்பங்கள்
.

முனைவர்
.
தினேஷ்.

தமிழ்
உதவிப் பேராசிரியர்

வி.
.டி
கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரி
.
திண்டல்
ஈரோடு
.

இணையவழி கற்றல் கற்பித்தலில் உயர்கல்வி எதிர்கொள்ளும் சவால்களும் தீர்வுகளும்

Dr. Anurama,

Assistant Professor (Sociology

Department of Religion, Philosophy & Sociology,

The American College,

Madurai

error: Content is protected !!